Portal informacyjny w górskich klimatach

Zalety posiadania certyfikatu SRC

Żeglarstwo jest aktywnością, która wymaga nie tylko odwagi, lecz także niezbędnych umiejętności i kwalifikacji. Niesamowicie przyjemne bowiem jest pływanie po ciepłych wodach morskich i uczucie świeżej bryzy oraz fal. Jakie zatem uprawnienia należy mieć, by móc samodzielnie żeglować na całym świecie lub organizować rejsy jachtem?

Dokumenty uprawniające do żeglowania

By uprawiać żeglarstwo na całym świecie, należy posiadać szereg dokumentów, które poświadczają o kwalifikacjach w tym zakresie. Jednym z nich jest certyfikat SRC, czyli świadectwo radiooperatora łączności bliskiego zasięgu. Dokument ten wydawany jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który to najpierw przeprowadza egzamin SRC. Egzamin taki nie jest szczególnie skomplikowany dla osób, które w jakimś stopniu interesują się żeglarstwem i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część pierwsza, czyli teoretyczna przeprowadzana jest w formie pytań zamkniętych, natomiast podczas części praktycznej weryfikowana jest obsługa przyrządów. Co ważne, oprócz znajomości podstawowych zagadnień związanych z przepisami, procedurami oraz działania i umiejętności obsługi podsystemów, wymagana jest także podstawowa znajomość zwrotów z języka angielskiego stosowanych w łączności radiotelefonicznej.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat SRC?

Certyfikat SRC jest jednym z dokumentów, uprawniających do żeglarstwa i wypraw jachtem, który honorowany jest na całym świecie. Dzięki niemu nie tylko można organizować rejsy dla siebie i innych, lecz także zwiększa poczucie bezpieczeństwa na morzu, dzięki umiejętnościom posługiwania się radiem z przystawką DSC. Ponadto zdobywa się umiejętności odbierania i nadawania komunikatów radiowych.


Co ważne, dokument ten jest bezterminowy, wobec czego nie jest wymagane cykliczne potwierdzenie kwalifikacji. Koszt uzyskania takiego dokumentu w Polsce to jedynie 100 zł za egzamin, a opłata za wydanie certyfikatu wynosi 25 zł, wobec czego warto zwiększyć bezpieczeństwo swoje i innych za tak niewielką cenę.